Privacy

Privacyverklaring van Bob

Ingangsdatum privacyverklaring – December 2017

Let op! Over deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft de manier waarop BettercallBob informatie over jou verzamelt, verwerkt en gebruikt.

In dit gehele document worden wij en de met ons gelieerde ondernemingen aangeduid als de “Bob “.

Bob is de beheerder van deze website, en biedt jou daarbij een assortiment aan diensten. Deze Privacyverklaring is van toepassing op informatie die Bob verzamelt om jou diensten en producten aan te bieden via Bob zijn websites, mobiele applicaties, elektronische communicaties of diensten, of andere websites die Bob aanbiedt waar deze privacyverklaring specifiek toepasselijk wordt verklaard.

Wij zullen deze Privacy verklaring regelmatig updaten om onze gebruiken te verduidelijken en om nieuwe of herziene gebruiken op het gebied van privacy weer te geven, zoals wanneer wij nieuwe diensten, functionaliteit of features toevoegen aan de Site.

Indien wij materiële aanpassingen aanbrengen, zullen we jou hiervan op de hoogte stellen, hetzij per e-mail (verzonden naar het e-mailadres aangegeven in jouw account), hetzij per kennisgeving op de Site of anderszins. Je kunt zien wanneer deze versie van de Privacyverklaring is vastgesteld door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan.

1. Situaties waarin wij informatie verzamelen

Wij verzamelen de volgende informatie over jou wanneer je een interactie hebt met ons via de Site:

 • jouw e-mailadres, fysieke adres en wachtwoord voor de Site;
 • jouw betalingsgegevens, factuur- en bezorgadres;
 • jouw telefoonnummers;
 • jouw locatie, type internet browser en besturingssysteem, voorkeuren op het gebied van website browsing (bijvoorbeeld middels cookies) en aankoophistorie;
 • andere informatie die je ons vanuit jezelf stuurt of die wij over jou kunnen verkrijgen op basis van je interactie met de Site en de diensten.

Je kunt een interactie met ons hebben, bijvoorbeeld wanneer je: 

 • je registreert, abonneert, toestemming geeft tot de overdracht of aanmaak van een account bij ons;
 • e-mails van Bob opent of beantwoordt;
 • informatie verstrekt om in te schrijven op of deel te nemen aan programma’s aangeboden namens, of samen met, de verkopers, handelaren, mede-aanbieders, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners, met jouw toestemming of waar nodig om jou de diensten te kunnen leveren die je hebt aangevraagd;
 • online een pagina bezoekt die onze advertenties of content weergeeft;
 • producten of diensten aankoopt op of middels de Site;
 • een verbinding tot stand brengt met of een link volgt naar de Site via social networking tools en opmerkingen plaatst op de Site.

2. Jouw keuzes

Je kunt de verschillende soorten persoonsgegevens die je ons verstrekt beheren.

Je kunt bepalen hoe je internetbrowser omgaat met cookies door de privacy en beveiligingsinstellingen aan te passen. Internetbrowsers verschillen, dus raadpleeg de gebruikersinformatie van je internetbrowser om na te gaan welke cookie- en privacy instellingen beschikbaar zijn. Raadpleeg voorts het cookiebeleid van Bob voor meer informatie.

Door de privacy en beveiligingsinstellingen van je mobiele apparaat en van de internet browser die daarop draait aan te passen, kun je instellen hoe informatie op en over je mobiele apparaten met ons wordt gedeeld en hoe de browser op je mobiele apparaat omgaat met cookies. Raadpleeg de instructies die zijn verstrekt door je provider en de fabrikant van je mobiele apparaat om te leren hoe je je instellingen moet aanpassen.

Je kunt ook de instellingen beheren met betrekking tot de wijze waarop bepaalde persoonsgegevens worden uitgewisseld wanneer je een verbinding met ons maakt via social media platforms of apps. Zie onderdeel 9 hieronder alsmede het privacybeleid en de instellingen van de social networking-website of -applicatie om te bepalen hoe je onze autorisaties kunt aanpassen en de interactiviteit tussen ons en jouw social networking -account of jouw mobiele apparaat kunt beheren.

Indien je je registreert voor klantgerichte e-mail nieuwsbrieven die aanbiedingen bevatten voor lokale deals en goederen, zal Bob zijn best doen om ervoor te zorgen dat de informatie beter bij jou aansluit en de nieuwsbrieven meer specifiek op jou afstemmen op basis van informatie die je met ons deelt, jouw locatie, voorkeuren op het gebied van website browsing (bijvoorbeeld middels cookies), aankoophistorie of op basis van andere kenmerken van jouw relatie met Bob. Je kunt cookies afwijzen en verwijderen en je op elk moment uitschrijven van nieuwsbrieven door te klikken op links in elke nieuwsbrief met betrekking waartoe je je wilt uitschrijven.

3. Hoe wij gebruikmaken van informatie

Wij beheren en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het faciliteren en verwerken van orders en diensten;
 • Het bepalen van de mate waarin je in aanmerking komt voor bepaalde types aanbiedingen, producten of diensten die mogelijk interessant voor jou zijn;
 • voor het analyseren van de effectiviteit van reclame;
 • Het beantwoorden van jouw vragen en voldoen aan jouw verzoeken;
 • Het vaststellen en analyseren van individuele en groepsprofielen en klantengedrag;
 • Het communiceren en verstrekken van aanvullende informatie die voor jou mogelijk van belang is over Bob, de verkopers en onze zakelijke partners;
 • Het aan jou verzenden van herinneringen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, ondersteunings- en administratieve berichten, service bulletins, marketingberichten, en verzochte informatie, waaronder informatie namens zakelijke partners;
 • Het toekennen van beloningen en uitvoeren van onderzoeken, promotionele kansspelen, wedstrijden, of andere promotionele activiteiten of events;
 • Het regelen van de dagelijkse zakelijke noodzakelijkheden, zoals het beheren van de Site, het beheren van het forum, fulfillment, het uitvoeren van statistische bewerkingen, het voorkomen van fraude, het voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van bedrijfsrapportage, het handhaven van de gebruiksvoorwaarden / of het voldoen aan de wet;
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het handhaven van onze overeenkomsten;
 • Het jou mogelijk maken te solliciteren voor een baan, een video te plaatsen of in te tekenen op speciale aanbiedingen van handelaren en andere zakelijke partners via de Site;
 • Het verbeteren van andere informatie die wij over jou hebben zodat wij jou en jouw voorkeuren beter kunnen begrijpen en jou kunnen voorzien van beter op jou afgestemde en aantrekkelijkere diensten.

4. Wanneer en waarom wij informatie verstrekken

Wij zijn niet betrokken bij het verkopen of verhuren van persoonsgegevens. Wij delen jouw persoonsgegevens niet, behoudens het volgende:

 • met gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, om diensten aan ons te verlenen, met inachtneming van strenge contractuele verplichtingen ten aanzien van de bescherming van jouw persoonsgegevens en de verwerking hiervan namens ons en uitsluitend onder ons toezicht en beheer;
 • met de verkopers, opdat zij aan jou kunnen verkopen en leveren;
 • voor het rapporteren of innen van schulden die aan de verkopers, handelaren of andere zakelijke partners zijn verschuldigd;
 • waar nodig om te voldoen aan met jou aangegane contractuele verplichtingen met zakelijke partners voor zover je goederen of diensten hebt gekocht die zijn aangeboden door een zakelijke partner of hebt deelgenomen aan een aanbieding, beloning, wedstrijd of andere activiteit of programma gesponsord of aangeboden middels Bob of de verkopers namens de betreffende zakelijke partner;
 • in het geval van een fusie, overname of reorganisatie met een koper van onze onderneming van al onze activa of een substantieel gedeelte daarvan;
 • om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en overheidsverzoeken, of zoals vereist ter ondersteuning op het gebied van auditering, compliance en ‘corporate governance’;
 • ter bestrijding van fraude en criminele activiteiten, en om onze rechten of de rechten van aan ons gelieerde ondernemingen, zakelijke partners en gebruikers te beschermen, of in het kader van een juridische procedure waar Bob gevolg van kan ondervinden;
 • in reactie op een dagvaarding, of vergelijkbare juridisch rechtsgeding, waaronder ook die met ordehandhavingsinstanties, toezichthouders en rechtbanken;
 • met jouw toestemming of anderszins waar wettelijk toegestaan of voorgeschreven.

Wij moedigen zakelijke partners aan een privacybeleid op te stellen en openbaar te maken. Hoewel wij persoonsgegevens uitsluitend met zakelijke partners delen voor de hierboven genoemde doeleinden, valt hun verwerking en gebruik van de persoonsgegevens verkregen middels Bob vervolgens onder hun eigen privacybeleid en -praktijken, die niet zijn onderworpen aan ons toezicht en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen.

5. Hoe wij informatie verzamelen

Je verstrekt ons persoonsgegevens wanneer je je registreert, abonneert, een account aanmaakt, een aankoop doet of anderszins contact met ons opneemt of actief met ons communiceert. Je verstrekt ons bijvoorbeeld persoonsgegevens wanneer je online contact met ons opneemt voor klantenservice en andere ondersteuning met behulp van zelfhulp tools, zoals e-mail, sms-bericht, of door een bericht te plaatsen op online communities.

Je verstrekt ons ook persoonsgegevens wanneer je een interactie hebt met de Site via cookies en andere technologieën zoals beschreven in Bob’s cookiebeleid.

Wij ontvangen ook persoonsgegevens en andere online- en offline-informatie van onze zakelijke partners die gebeurtenissen ten aanzien van inwisseling, inning of restitutie aan ons kunnen doorgeven. Wij gebruiken dergelijke informatie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en deze Privacyverklaring.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben een beveiligingsprogramma geïmplementeerd dat administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen bevat die zijn ontwikkeld om waarborgen te bieden voor jouw persoonsgegevens, waaronder encryptietechnologie die gebruikelijk is in de sector.

7. Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je kunt toegang krijgen tot informatie die je ons hebt verstrekt, of deze informatie bijwerken, corrigeren en verwijderen in jouw profiel door in te loggen op jouw account of ons een e-mail te sturen naar Bob@bettercallbob.nl

Het actueel houden van jouw persoonsgegevens maakt het ons mogelijk jouw voorkeuren in acht te nemen en jou die goederen en diensten te bieden die het beste op jou zijn afgestemd.

Overeenkomstig toepasselijk recht kun je:
(i) verzoeken toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over jou houden en verzoeken deze bij te werken, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren;
(ii) verzoeken dat wij ons onthouden van het verder gebruik van persoonsgegevens die wij over jou houden;
(iii) bezwaar maken tegen het door ons aanmaken van gebruikersprofielen over jou.

Indien je vragen of opmerkingen hebt over onze privacy praktijken of deze Privacyverklaring, indien je gebruik wenst te maken van één van bovenstaande rechten of enige andere rechten waarover je kunt beschikken met betrekking tot jouw persoonsgegevens, indien je jouw Bob account wilt sluiten of indien je andere vragen of opmerkingen hebt, kun je ons een e-mail sturen op bob@bettercallbob.nl.

Hoewel wij je graag van dienst zijn bij het beheren van jouw abonnementen, het sluiten van jouw account en het verwijderen van jouw actieve profiel, zijn wij niet altijd in staat de administratieve vastlegging van interacties en transacties uit het verleden te verwijderen. Zo zijn wij bijvoorbeeld om redenen van financiële rapportage en compliance verplicht de administratieve vastlegging te bewaren met betrekking tot aankopen via onze Site uit het verleden.

8. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als jouw account actief is of voor zover nodig om jou diensten te verlenen en een administratie bij te houden van jouw transacties voor doeleinden van financiële rapportage. Wij bewaren ook jouw persoonsgegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor geschillenbeslechting, en voor toezicht of en handhaving van onze afspraken.

9. Social Networks

De Site kan connecties hebben met gebieden waarin u publiekelijk informatie kunt plaatsen, kunt communiceren met anderen zoals discussieforums of blogs, producten en handelaren kunt beoordelen, en je eigen oorspronkelijk media content kunt plaatsen. Lees alsjeblieft voordat je iets plaatst op deze gebieden onze gebruikersvoorwaarden goed door. Alle informatie die je plaatst, kan toegankelijk zijn voor iedereen met toegang tot het internet, en alle informatie die je plaatst, kan worden gelezen, verzameld, en gebruikt door anderen.

Verbindingen maken via Social Networks

Wij bieden gebruikers van social networking de mogelijkheid interacties te hebben met vrienden en informatie te delen op social networking sites. Indien je bent ingelogd op zowel de Site als een social network, maak je, wanneer je gebruik maakt van de social networking verbindingsfuncties van de Site, met jouw Bob account verbinding met jouw social network account (dit gebeurt automatisch als de e-mailadressen overeenkomen). Indien de e-mailadressen niet overeenkomen, vragen wij jou of je deze met elkaar wilt verbinden en dien je te bevestigen dat je de accounts beheert. Indien je al bent ingelogd op de Site maar niet bent ingelogd op jouw social network site, word je, wanneer je de social networking verbindingsfuncties van de Site gebruikt, verzocht jouw social network website login gegevens in te voeren of in te tekenen op het social network.

Indien je momenteel niet bent geregistreerd als een Bob gebruiker en je de social networking verbindingsfuncties van de Site gebruikt, word je eerst verzocht jouw social network website credentials in te voeren en krijg je vervolgens de mogelijkheid je te registreren en deel te nemen aan Bob. Als je bent geregistreerd bij ons en verbinding maakt met het social network, kun je automatisch recente Bob activiteiten op jouw social network plaatsen. Raadpleeg de privacyinstellingen van jouw social network account om de gegevens te beheren die worden gedeeld via jouw account.

Door gebruik te maken van de social networking verbindingsfunctie van de Site, geef je ons toestemming toegang te krijgen tot alle elementen van jouw social network profielinformatie die je beschikbaar hebt gesteld om te worden gedeeld (al naar gelang de door jou in jouw social network profiel gekozen instellingen) en deze te gebruiken overeenkomstig de gebruikersvoorwaarden van het social network en deze Privacyverklaring.

10. Privacygebruik van derden

Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op het verzamelen, verwerken en het gebruik (waaronder het verstrekken) van informatie door ons wanneer je een een product koopt of een dienst afneemt via de Site. Andere websites waartoe toegang kan worden verkregen via links op de Site kunnen hun eigen privacyverklaringen en praktijken omtrent het verzamelen, verwerken, gebruiken en verstrekken van persoonlijke informatie hebben. Onze zakelijke partners kunnen ook hun eigen privacyverklaringen hebben. Wij raden jou aan kennis te nemen van deze door derden geboden privacyverklaringen voordat je hen informatie geeft of gebruik maakt van een gesponsorde aanbieding of verkoopactie.