Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Bob Market BV, ook wel omschreven als “Bob”, “Wij” of “Ons”. Deze disclaimer is beschikbaar is gesteld door Bob. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bob is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust volledig bij Bob.

Toepassingen

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit en te nimmer een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bob te mogen claimen of te veronderstellen.

Bob streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om alle getoonde materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bob aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informative die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen naar andere websites. Onze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op www.bettercallbob.nl

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bob op deze pagina. Deze pagina kunt u ten alle tijden bezoeken via de Footer van www.bettercallbob.nl.